Oficina Oberta d'Innovaciˇ
Es una eina concebuda per a dur a terme processos d'avaluació de competències transversals online al llarg dels diferents itineraris d'una titulació.